1. Terug

Hoe solliciteer ik bij ALSO

U krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Dat geldt vooral voor uw sollicitatie.

Enkele regels voor een goede sollicitatie

 • Een begeleidende brief
 • Uw CV
 • Alle relevante referenties en certificaten

 • Op welke functie solliciteert u?
 • Waarom bent u geïnteresseerd in die functie?
 • Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de functie?
 • Waarom bent ú de persoon die we zoeken?

 • Het CV moet in tabelvorm zijn opgesteld.
 • Begin met uw meest recente functie.

 • Controleer uw sollicitatie zorgvuldig op opmaak- en spelfouten.
 • Houd de sollicitatiebrief overzichtelijk en zorg ervoor dat hij gemakkelijk te lezen is.
 • Neem de geldende correspondentieregels in acht (bijv. voor alinea’s, regelafstand en tekengrootte).
 • Converteer zo mogelijk alle Word-documenten naar een enkel pdf-bestand dat niet groter is dan 5 MB.

 • Vermeld in uw CV relevante hobby’s en interesses.
 • Formuleer uw brief op dusdanige wijze dat we méér over u te weten willen komen.
 • Leg uit waarom uw expertise zo belangrijk is voor ons bedrijf.
 • Noem enkele mogelijke gespreksonderwerpen voor het sollicitatiegesprek.

Hoe te solliciteren

We leven in een digitale tijd en hebben geen enkel probleem met sollicitaties die via e-mail worden ingediend. Voor sollicitaties via e-mail gelden dezelfde regels als voor schriftelijke sollicitaties. Vergeet niet om alle relevante documenten als bijlage mee te sturen.

Het gemakkelijkste is om alles in een enkel pdf-bestand op te nemen (maximaal 5 MB). Zo raakt er niets kwijt en heeft de personeelsmanager snel alle gegevens bij de hand.

U vindt het te gebruiken e-mailadres bij de relevante vacature of in de vacaturebank.

Ook de klassieke schriftelijke sollicitatie is welkom. We verwachten een begeleidende brief, uw cv en kopieën van referenties en/of certificaten die relevant zijn voor de functie waarop u solliciteert. Die zijn overigens ook vereist als u ons een open sollicitatie stuurt.

Geef bij open sollicitaties ook aan op welk terrein u aan de slag wilt en wanneer u eventueel kunt beginnen.

De naam en contactgegevens van uw contactpersoon vindt u in de vacature voor de functies waarop u solliciteert of in de vacature overzicht.

Vraag & Antwoord

U kunt direct bij de betreffende divisie solliciteren. Als u geïnteresseerd bent in meerdere landen of divisies, kunt u ook solliciteren via de Central Application Service van ALSO. Uw sollicitatie wordt dan zorgvuldig doorgenomen en doorgestuurd naar de divisies/landen met corresponderende vacatures.

Helaas kunnen we hier weinig over zeggen, aangezien dat verschilt van functie tot functie. We doen in ieder geval ons best om zo snel mogelijk te reageren.

Als u op een specifieke functie solliciteert, zult u in de vacaturetekst bijna altijd contactgegevens aantreffen. Zo niet, stuur uw sollicitatie dan naar de personeelsafdeling van de relevante divisie. Geef ons anders een belletje – dan helpen we u snel.

We hebben geen enkel probleem met gewone sollicitatiebrieven per post. Maar digitaal solliciteren is eenvoudiger, sneller en voor ons beter te verwerken.

Een goede sollicitatie bestaat uit een begeleidende brief, uw CV en recente referenties en/of certificaten. De documenten zouden ons een goede eerste indruk van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten moeten geven. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Hoe te solliciteren’.

We werken onze vacatures dagelijks bij. Is een vacature eenmaal vervuld, dan staat hij niet langer op de website. U mag er dus van uitgaan dat alle vermelde vacatures nog beschikbaar zijn.

U mag natuurlijk altijd opnieuw solliciteren op een functie als die nog beschikbaar is.

Ons doel is om werkomstandigheden te creëren die aanlokkelijk zijn voor mensen met verschillende achtergronden en talenten. We willen mensen in staat stellen hun carrière en potentieel verder te ontwikkelen. Carrièreswitchers zijn dus altijd welkom, aangenomen dat ze over de juiste kwalificaties voor de gewenste functie beschikken.

ALSO is altijd op zoek naar talenten die ons team kunnen versterken. Eigen initiatief wordt dan ook zeer gewaardeerd.